planer

autorska pracowania architektury

Mieszkaniówka

Architektura mieszkaniowa od domów jednorodzinnych po całe osiedla.

Usługi

Architektura usługowa komercyjna i użyteczności publicznej.

Przemysł

Architektura przemysłowa, produkcyjna i magazynowa.

O pracowni

Autorska pracownia architektury Planer powstała w 1995 roku. Pracownia ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, kompleksowych zespołów zabudowy mieszkaniowej, budynków zamieszkania zbiorowego, służby zdrowia, biurowych, sportowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych w różnych rejonach Polski i za granicą. Biuro składa się ze stałego, kameralnego zespołu projektantów.

Zakres działalności

Architektura
Mieszkaniowa

Domy mieszkalne jedno i wielorodzinne. Zespoły zabudowy oraz osiedla mieszkaniowe.

Architektura
Usługowa

Budynki usługowe prywatne oraz publiczne. Usługi handlu, rekreacji, służby zdrowia itp.

Architektura
Przemysłowa

Hale przemysłowe, budynki produkcyjne i magazynowe oraz całe założenia logistyczne.

Napisz do nas:

tel.: 780 481 585     e-mail: planer@planer.com.pl

Planer A.P.A.

Created with Mobirise ‌

Free HTML Maker